QUEST
CHANGE AUDITOR

Valós idejű biztonság és informatikai audit Microsoft Windows környezetben

QUEST CHANGE AUDITOR
QUEST CHANGE AUDITOR

Az Active Directory (AD) és a vállalati alkalmazások változásaival kapcsolatos jelentéskészítés és hozzáférésnaplózás fáradságos, időigényes, sőt bizonyos esetekben lehetetlen feladat. Ez gyakran vezet az adatokkal való visszaélésekhez és belső fenyegetésekhez, amelyek a megfelelő védelem nélkül észrevétlenek maradhatnak. A Change Auditorral teljes körű, valós idejű audit naplózást, mélységi incidensvizsgálatot és átfogó biztonsági monitorozást végezhet az AD, az Azure AD,

az Exchange, az Office 365 és a fájlkiszolgálók konfigurációinak változásain, valamint a felhasználói és rendszergazdai módosításokon. Emellett a bejelentkezésekkel, hitelesítésekkel és egyéb kulcsfontosságú vállalati szolgáltatásokkal kapcsolatos felhasználói aktivitás részletes nyomon követése révén segíti a veszélyforrások észlelését. A központi konzolnak köszönhetően nincs szükség több informatikai audit megoldásból álló, bonyolult rendszerre.

Előnyök

A változások nyomon követésével kiküszöbölheti az ismeretlen biztonsági problémákat, és folyamatos hozzáférést adhat az alkalmazások, rendszerek és felhasználók számára.

Csökkentheti a terhelést a titkosított adatok automatikus értelmezése és fontosságának meghatározása révén, továbbá gyorsabban hozhat döntéseket.

Bármely eszközön fogadhat valós idejű riasztásokat, ezáltal másodpercek alatt elháríthatja a biztonsági kockázatokat.

Az események dokumentálásával csökkentheti a kiszolgálók leterheltségét, és ehhez natív naplózási funkciókat sem kell használnia.

Egyszerűbbé teheti a belső házirendeknek és a külső szabályozásoknak (pl. SOX, PCI DSS, HIPAA, FISMA, SAS 70 stb.) megfelelő jelentéskészítést.

A menedzserek és auditorok megnyugtatására bizonyítékkal szolgálhat a megfelelő IT-kontrollokról.

Átfogó kezelés egyetlen konzolról.

QUEST
ENTERPRISE REPORTER

Egyszerűsített biztonsági, megfelelőségi, jelentéskészítési és kárelhárítási funkciók Microsoft platformon

QUEST ENTERPRISE REPORTER
QUEST ENTERPRISE REPORTER

A biztonsági rendszergazdák feladatai közé tartozik az IT-biztonság, illetve megfelelőség kialakítása és fenntartása Microsoft környezetekben is. A vállalatok azonban nem csak helyileg növekednek, hanem a felhőben is terjeszkednek. Ebből fakadóan gyakran nincs elég információjuk a felhasználókról, csoportokról, engedélyekről és alkalmazásokról, ez pedig a biztonság sérülésével, valamint az adatvesztés kockázatával jár. Az adatok és a felhasználók biztonságának megőrzéséhez fontos, hogy tudja, ki milyen információkhoz férhet hozzá. Az Enterprise Reporterrel betekintést nyerhet a kulcsfontosságú konfigurációkba.

Az átfogó jelentéskészítés révén ajánlott eljárásokkal és belső házirendekkel fokozhatja a belső és a külső szabályozásoknak (HIPAA, GDPR, PCI DSS, SOX, FISMA stb.) való megfelelőséget. A Security Explorerrel együtt alkalmazva a jelentéseken belül pillanatok alatt módosíthatja az engedélyeket. Gyorsan lezárhatja a biztonsági réseket, csökkentheti a kockázatokat és biztosíthatja a megfelelő hozzáférést, ezáltal időt nyerhet. Előre felkészülhet a veszélyforrások elhárítására, és megakadályozhatja a visszaéléseket és az adatvesztést.

Előnyök

A MS Teams csoportokra vonatkozó részletes információk birtokában elkerülheti azok túlburjánzását az Office 365-ben.

Mélyebb betekintést nyer a kulcsfontosságú IT eszközök konfigurációjába és elkülöníti a feladatköröket, így növeli a biztonságot és a megfelelőséget.

Skálázható, biztonságos és testreszabható, így képes összetett, több jelentés-felhasználói csoportot tartalmazó környezetek támogatására.

Valós idejű elemzéseket végezhet, hogy ki milyen erőforrásokhoz fér hozzá helyi és felhőalapú MS környezetén belül.

Az előfizetések, licenccsomagok, virtuális gépek és lemezkihasználtság ismeretében jobb döntéseket hozhat és optimalizálhatja erőforrásait.

QUEST
ACTIVE ADMINISTRATOR

Egyszerűsített Active Directory-kezelés egyetlen konzolról

QUEST ACTIVE ADMINISTRATOR
QUEST ACTIVE ADMINISTRATOR

A Windows rendszergazdáknak egyre több feladatuk van az AD-környezetek felügyeletével. Ha kevesebb erőforrással több feladatot kell elvégezniük, nagyobb az AD-objektumok, -konfigurációk és csoportházirendek véletlen módosításának esélye, ami növeli a hardver- és szoftverhibák kockázatát. Emellett a belső házirendek kikényszerítése és a jogszabályoknak való megfelelőség biztosítása további kihívást jelent.

Az Active Administrator egy sokoldalú AD-menedzsment megoldás, amellyel egyetlen, integrált konzolról ellenőrizheti és auditálhatja az AD biztonságát és állapotát. Az Active Administrator központosítja az AD és a csoportházirendek felügyeletét, ezzel teljes mértékben ellenőrzése alatt tarthatja Microsoft-környezetét.

Előnyök

Átfogó auditnaplókkal, hozzáférésvezérléssel és jelentéskészítéssel növeli a jogszabályoknak és belső házirendeknek való megfelelőséget.

Szabványos biztonságfelügyelettel, a felhasználók felesleges jogosultságainak eltávolításával és az AD-adminisztráció következetes delegálásával erősebb védelmet biztosít.

A rutinszerű AD-menedzsment feladatok egyszerűsítésével több idő jut az üzletileg kulcsfontosságú feladatokra, így téve hatékonyabbá IT-rendszereit.

A replikáció és a tartományvezérlő felügyeletével, valamint az adatbázis-karbantartás automatizálásával gondoskodik az AD üzembiztonságáról.

Az AD és a GPO-k (Group Policy Object) változásairól szóló riasztások révén csökkenti a szolgáltatáskimaradás időtartamát, továbbá az adminisztrációs hibák gyors helyreállításával fenntartja az üzletmenet-folytonosságot.

QUEST
GPOADMIN

Csoportházirend-objektumok (GPO) adminisztrációja és menedzsmentje

QUEST GPOADMIN

A Windows csoportházirendnek központi szerepe van abban, hogy biztonságos hálózati környezetet alakíthasson ki. Mivel mindent a csoportházirend szabályoz – a kritikus üzleti folyamatoktól és biztonsági beállításoktól az egyéni munkaállomásokig –, a csoportházirend-objektumok (GPO-k) adminisztrációja költséges és időigényes feladat.
A GPOADminnal automatizálhatja a kulcsfontosságú GPO-menedzsment feladatokat, csökkentheti a költségeket és megszabadulhat a manuális folyamatoktól. Gyorsan elvégezheti a GPO-kkal kapcsolatos változások adminisztrálását, valamint növelheti a jóváhagyási folyamatok hatékonyságát és a kritikus adatok védelmét. A különféle GPO-beállítások konzisztenciája érdekében ellenőrizheti, frissítheti és visszaállíthatja a korábbi GPO-verziókat.

QUEST GPOADMIN

Előnyök

A beállítások konzisztenciájának gyors ellenőrzésével és a verziók összehasonlításával támogatja a GPO-auditot.

Konfigurálható GPO-felülvizsgálati és -jóváhagyási workflow, megjegyzésekkel és e-mail-értesítésekkel.

Segíti az ITIL-, MOF-, SOX-, Basel II-, HIPAA- és C-198-megfelelőség kialakítását és fenntartását.

A módosításokat jóváhagyáskor vagy egyéni ütemezés szerint érvényesíti.

Kész PowerShell-szkriptekkel automatizálja az adminisztratív feladatokat.

A workflow és az automatizálás révén támogatja a változáskezeléssel kapcsolatos ajánlott eljárásokat.

Megakadályozza a GPO-k véletlen módosítását.

QUEST
RECOVERY MANAGER

Egyszerű, hatékony és teljes körű helyreállítás az AD-hoz és az Exchange-hez

QUEST RECOVERY MANAGER
QUEST RECOVERY MANAGER

Az emberi mulasztások, az adatlopások és a hardverhibák következtében sérülhet a kritikus rendszerek, például az AD, az Azure AD, az Office 365 vagy az Exchange integritása. A kiberbűnözők egyre kifinomultabb támadásokat indítanak nap mint nap, tétlenül várni a következő zsarolóvírus-támadást vagy hardverhibát nem jó ötlet. Célszerű egy megfelelő biztonsági mentési és helyreállítási megoldás alkalmazása.

A Recovery Manager segítségével az AD-erdő meghibásodása vagy egy tartományvezérlő operációs rendszerének összeomlása esetén pillanatok alatt visszaállíthat egy postafiókot, AD-objektumot, attribútumot, engedélyt, e-mailt vagy fájlt. Így elkerülheti a biztonsági incidensek vagy hardverhibák okozta adatvesztést, és garantálhatja az üzletmenet folytonosságát.

Előnyök

Nagy mértékben csökkenti az AD-adatok sérüléséből eredő szolgáltatáskiesést.

Helyreállítja az attribútumokat akkor is, ha maga az objektum nem lett törölve.

A mentési adatok és az aktuális értékek összehasonlításával a változások gyorsan észlelhetők.

Egyszerűbbé teszi az AD helyreállítását anélkül, hogy üzemen kívül kellene helyeznie.

Egyszerűsíti a kereséseket, egyetlen konzol használatával több forrásból (pl. helyi Exchange, O365) is megtalálhatja az adatokat.

Kihasználja a legáltalánosabb adathordozók és szoftverek mentési technológiájának előnyeit, így dedikált helyreállítási kiszolgálóra sem lesz szüksége.

Megőrzi az incidensvizsgálatokhoz felhasználható vállalati információkat.

Az Exchange felderítési és helyreállítási feladatainak automatizálásával fokozza a produktivitást.

Az összes keresést és lekérdezést tartalmazó jelentések révén növeli a biztonságot.

Gyorsan helyreállítja a migráció során sérült vagy elveszett adatokat.

QUEST
METALOGIX CONTROLPOINT

SharePoint-alapú biztonság és információ menedzsment

QUEST METALOGIX CONTROLPOINT

A Metalogix Controlpoint lehetővé teszi az engedélyek, a naplózás, a jelentéskészítés és a házirendek használatát a SharePointban. Menedzselheti az engedélyeket, naplózhatja a felhasználói és rendszergazdai tevékenységeket, automatizálhatja és delegálhatja a SharePoint adminisztrálását, törölheti vagy rendszerezheti a SharePoint-tartalmakat, felügyelheti a felhasználónál történő bevezetést és a gyanús viselkedést.

QUEST METALOGIX CONTROLPOINT

Előnyök

Hozzáférési házirendek átfogó megfelelőségi vizsgálata

Naplózott felhasználói és rendszergazdai műveletek

Automatizált és delegált SharePoint governance

SharePoint-tartalommenedzsment

Egységes felhasználói élmény

A felhasználóknak történő bevezetés monitorozása

QUEST
METALOGIX BACKUP FOR SHAREPOINT

SharePoint-mentési és -helyreállítási megoldások

QUEST METALOGIX BACKUP FOR SHAREPOINT

Átfogó biztonsági mentési és helyreállítási megoldás a teljes SharePoint-környezethez. Megvédheti SharePoint-környezetét, kompakt és biztonságos másolatokat hozhat létre, részletes helyreállítást végezhet az egyéni vagy részlegszintű tartalmakon. Az önkiszolgáló funkciók révén a rendszergazdák és a felhasználók is időt takaríthatnak meg.

QUEST METALOGIX BACKUP FOR SHAREPOINT

Előnyök

Átfogó biztonsági mentések a SharePointhoz

SharePoint-adatok gyors helyreállítása

SharePoint-tartalmak részleges vagy teljes visszaállítása

Önkiszolgáló felhasználói helyreállítás

QUEST
KACE

Az összes hálózathoz csatlakozó eszköz regisztrálása, menedzselése és karbantartása

QUEST KACE

Kiválthatja manuális folyamatait, nem integrált, feladatorientált megoldásait, vagy túlzottan összetett szoftvercsomagjait az iparág legátfogóbb végpontmenedzsment-megoldásával, így IT részlege időt takaríthat meg.
A KACE gyorsan bevezethető, egyszerű rendszermenedzsment megoldásával gondoskodhat a hálózathoz kapcsolódó eszközök regisztrációjáról, menedzseléséről, védelméről és karbantartásáról. Minden Windows számítógépét, Mac gépét, Chromebookját, tabletjét, Linux, Unix és Windows kiszolgálóját, nyomtatóját, tároló- és IoT-eszközeit is felügyelheti, befektetése pedig rövid idő alatt megtérül.

QUEST KACE

Előnyök

Átfogó rendszermenedzsment PC-khez, tabletekhez, kiszolgálókhoz, mobil- és IoT-eszközökhöz.

Előre konfigurált megoldások, robusztus funkciók, egyszerű integráció más szoftverekkel, gyors üzembe helyezés.

Vállalati szintű képességek átlagos áron, hatékony bevezetési modellel.

QUEST
TOAD

Proaktív adatmenedzsment-megoldás

QUEST TOAD
QUEST TOAD

A Toad a Quest adatbáziskezelő eszközkészlete, amellyel a fejlesztők, adminisztrátorok és az adatelemzők menedzselhetik az SQL-alapú, relációs és nem relációs adatbázisokat. Átcsoportosíthatja munkatársait a stratégiailag fontosabb feladatokra, és további sikereket érhet el vállalkozásával az adatvezérelt gazdasági környezetben.

Ésszerűbben végezheti munkáját és megfelelhet napjaink adatbázis-környezetei által támasztott igényeknek. A Toad egyszerűsíti és automatizálja a gyakori vagy ismétlődő munkafolyamatokat, és minimalizálja a változásokkból eredő kockázatokat, függetlenül attól, hogy Ön adatbázis-fejlesztő, rendszergazda vagy elemző.

Előnyök

Vállalati szintű képességek átlagos áron, hatékony bevezetési modellel.

Az adatbázis-szakemberek első számú eszköze, közel 20 évnyi fejlesztési tapasztalattal.

Egyedi funkciók az új és meglévő adatbázisplatformok megismeréséhez, bevezetéséhez és menedzseléséhez.

Sokoldalú automatizálási és együttműködési képességei új szintre emelik az adatszakértők tudását.